top of page
KNX Logo

KNX Basic

Продължителност

4 дни / 30 часа

Инструктор

Здравко Донков

За курса

KNX Basic е първият курс, който трябва да завършите, за да станете KNX партньор. Този сертификат ви легитимира като компетентен интегратор на системи за автоматизация под стандарта на KNX.

Организираните от нас курсове KNX Basic следват стриктно програмата на KNX и са организирани в малки групи. Така във всеки един курс ше имаме достатъчно време за всички въпроси, уточнения и коментари, които ще ви помогнат да вземете максималното по време на вашето обучение.

Темите на курса включват основни понятия и принципи на протокола, специфични детайли на софтуера за конфигуриране (ETS), използвани KNX топологии, компоненти, но също така и много други.

В края на курса се провежда теоретичен и практически изпит, с който се тестват основните знания на KNX участниците в курса. Той е основата за издаването на вашия сертификат KNX Partner.

bottom of page